T R A D I C E   Ř E M E S L A

Z A K Á Z K O V Á   V Ý R O B A

Nebojte se odměnit a zažijte pocit individuálního přístupu

  • Šití na míru dle našich modelů z kožešin a usní. 
  • Zakázka dle požadavků a přání zákazníka.
  • Pokud jste časově zaneprázdněni,dohodněte si termín schůzky tel.: 728 969 300