T R A D I C E  Ř E M E S L A

A K T U A L I T Y  S O B O L   O S T R A V A

 O P Ě T     OT E V Ř E N O     o d    09. 01. 2017 


O U T L E T O V Ý    V Ý P R O D E J  D O   28. 02. 2017            O S L Ň T E   N A   P L E S E   O R I G I N Á L N Í M   Š P E R K E M

                       K O Ž E Š I N O V É   B O A

                Z V Ý R A Z N Í    V A Š I    Ž E N S K O S T    A    K R Á S U

N á š   T I P:   Příležitosti, kam boa vzít.

Ležérní image -  doplňte své kabáty, bundy

Svatba

Společenské události

 


V Y U Ž Í V E J T E  T R E N D Y  K O Ž E Š I N  V  MÓDĚ


Nechte se inspirovat novými módními trendy, které využívají přirozených vlastností přírodních kožešin.


Přečtěte si jako první, co je nového